Precisionline

ประเภทสินค้า

ผู้ผลิต

อุปกรณ์ไซเลนท์สำหรับบานเปิด 4 รายการ

 อุปกรณ์ไซเลนท์สำหรับบานเปิด
Silent system for Hinged Door เป็นอุปกรณ์ลดเสียงกระแทกสำหรับหน้าบาน มีเกลียวหมุนปรับตั้งความแรงค่อยของการลดเสียงกระแทก มีให้เลือกทั้งแบบใช้คลิปติดกับตัว บานพับ (Clip-on) แบบใช้การขันสกรูติดกับด้านบนหรือด้านล่างของตู้ (Screw-on) แบบเจาะฝังติดกับด้านบนหรือด้านล่างของตู้(Countersunk) และแบบยึดติดกับถ้วยบานพับ (Cup Version)

สินค้าใหม่

No new product at this time