Precisionline

ประเภทสินค้า

ผู้ผลิต

About us: กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์

Furniline Group 

กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงาน เพื่อตอบสนองการเติบโต ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  มาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ขอ งไทย ขยายตัวอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบันนี้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
 
        บริษัทฯ เริ่มธุรกิจโดยการเป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทีมงานที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
         
        บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ขยายงานเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจให้บริการปิดผิวไม้แผ่นเรียบ ธุรกิจผลิตไม้แปรรูปเพื่อการแตกต่างภายในและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ (Fittings) และเครื่องมือตัดและขึ้นรูป (Tooling) สำหรับเครื่องจักร

        นอกจากการดำเนินงานทางธุรกิจโดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่สาธารณชนสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่นการจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจส่งนักศึกษามาเรียนรู้งานจากสถานประกอบการจริงอีกด้วย

        ปรัชญาในการดำเนินงานที่สำคัญของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ (Complete Support)

 

" กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์ มุ่งมั่นที่จะบริการท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด จากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุอุปกรณ์คุณภาพเหนือมาตรฐาน "

 

Precisionline Co.,Ltd.

 

      บริษัท พรีซิชั่นไลน์ จำกัด เป็นบริษัทที่ห้าก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2537 ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเฟอร์นิไลน์  ถนนรามคำแหง  กรุงเทพฯ  โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์   ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานไม้และเฟอร์นิเจอร์มากกว่า 20 ปี  ทาง บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมของวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในที่มีคุณภาพสูง  ทั้งจากภายในและต่างประเทศ

 

            โดยบริษัทฯ  เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Fittings) ยี่ห้อ Hettich จากประเทศเยอรมันนีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยซึ่ง  Hettich ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพสูงและใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันนีทำให้ ณ ปัจจุบันนี้  บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงของประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง

 

            จนถึงปี 2548 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 35 คน กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่  กลุ่มโรงงานเฟอร์นิเจอร์, ผู้รับเหมา, สถาปนิก/ดีไซน์เนอร์, ร้านฮาร์ดแวร์ ตัวแทนจำหน่ายอีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศไทย  และห้าง DIY อาทิ โฮมโปร ด้วยเครือข่ายดังกล่าว  ทำให้สินค้าของบริษัทฯ  กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

 

            บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง  จัดส่งทันเวลารวมถึงบริการหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด


        

นอกจากนี้  เรายังยึดถือแนวคิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมนี้ 

 

 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิเช่น  โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และสถาบันการศึกษาบรรยายโดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการส่งออก

        


สินค้าใหม่

No new product at this time