Cart

กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์

กลุ่มบริษัทเฟอร์นิไลน์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงาน เพื่อตอบสนองการเติบโต ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย ขยายตัวอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบันนี้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

บริษัทฯ เริ่มธุรกิจโดยการเป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทีมงานที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ขยายงานเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจให้บริการปิดผิวไม้แผ่นเรียบ ธุรกิจผลิตไม้แปรรูปเพื่อการแตกต่างภายในและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ (Fittings) และเครื่องมือตัดและขึ้นรูป (Tooling) สำหรับเครื่องจักร

นอกจากการดำเนินงานทางธุรกิจโดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่สาธารณชนสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่นการจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้ที่สนใจ
หรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจส่งนักศึกษามาเรียนรู้งานจากสถานประกอบการจริงอีกด้วย

ปรัชญาในการดำเนินงานที่สำคัญของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ (Complete Support)

” กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์ มุ่งมั่นที่จะบริการท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด จากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุอุปกรณ์คุณภาพเหนือมาตรฐาน “