Cart

การชำระเงิน

การชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คำยืนยันการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน หากท่านไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมลกรุณาลองทำการสั่งซื้ออีกครั้ง หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามสถานะการสั่งซื้อของท่านที่ อีเมล marketing.p@furniline.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-1992518-19, 082-782-4663

วิธีการชำระเงินมีกี่ช่องทาง

ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน

 

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถ.รามคำแหง 151
เลขที่บัญชี 735-1-00115-6